kombeton-header

Offerte- en calculatiebeheer

 

Calculeren en offreren

Binnen betonbedrijven worden calculaties vaak met Excelsheets uitgevoerd. Deze werkwijze kan binnen KomexoBeton gehandhaafd blijven. U behoudt daarmee uw kennis en ervaring op het gebied van calculeren. De calculator kan op zijn vertrouwde manier werken en zelf de calculatiesheets onderhouden. De applicatie roept de geïntegreerde calculatie op en slaat deze centraal op, zonder de softwareomgeving te verlaten. Hiermee boekt u belangrijke tijdswinst.

Een nieuwe calculatie wordt met volgnummer onder de betreffende offerte opgeslagen. Omdat inlezen van gecalculeerde posten volledig geautomatiseerd is, hoeven deze niet opnieuw ingevoerd te worden. Dat levert u tijdswinst op en voorkomt fouten bij het overnemen van gegevens.

Nadat de calculatie is opgeslagen, worden de gecalculeerde posten gesynchroniseerd in de applicatie en als product in offerteregels aangemaakt. De Excelcalculatie is in KomexoBeton gekoppeld aan de aangemaakte offerte in de applicatie en als orderdocument opgeslagen, oproepbaar en aanpasbaar.
Tijdens het inlezen van de gecalculeerde regels worden op de achtergrond productiedossiers aangemaakt. Deze vormen de basis voor de grofplanning, productieprognose(s) en administratieve planning in uw betonbedrijf.

Product Configurator

Voor bepaalde productgroepen (wanden, vloeren) kunnen offertes worden samengesteld via een product configurator. Kenmerkwaarden als bijvoorbeeld aantal m2, uitvoering, hoogte, kleur kunnen snel en eenvoudig worden ingevoerd waarna een prijs per m2 ofwel m1 automatisch wordt bepaald.

Prijslijsten

Prijsafspraken kunnen per aannemer/klantrelatie worden vastgelegd. Zo kunnen prijsafspraken in PDF worden verstuurd en worden verkoopprijzen automatisch bepaald in de nieuwe aanvragen op basis van deze prijsafspraken.

Versiebeheer

Versies van offertes worden beheerd en opgeslagen zodat het ‘wisselen’ van versies mogelijk blijft tot aan het opdrachtmoment. Ook zijn analyses mogelijk per relatie op basis van het aantal aanvragen versus geplaatste opdrachten.

AK beheer

Inzicht in de dekking van algemene kosten is vanaf het moment van calculeren aanwezig. Zo kan de AK dekking per offerte worden ingezien en kan dit de besluitvorming rondom het opdrachtmoment ondersteunen.

Offertebeheer en CRM

Via de applicatie zijn alle analyses in de offertefase mogelijk. Een greep uit de standaard analyse mogelijkheden:

  • Lopende offertes per klant
  • Lopende offertes per productgroep
  • Offertewaarde versus scoringskansen
  • Lopende M2, M1, M3, uren en aantallen per klant/productgroep
  • Beslismomenten
  • Te calculeren aanvragen en uit te verzenden offertes