Plan slimmer wordpress artikel banner webpagina

Geplaatst op: 24 / 10 / 2022

Plan slimmer met de plantools van KomexoBeton

Er gaat niets boven werken volgens planning. Of beter nog: vóórlopen op de planning. Met KomexoBeton worden processen automatisch en efficiënter uitgevoerd. Dat heeft zo z’n voordelen, met name op het tijdig realiseren van verschillende projecten. De planning is één van de belangrijkste focuspunten bij een digitale transformatie. Met behulp van Komexo gaan betonbedrijven van verschillende eilandplanningen naar één geïntegreerde planning. Dat is essentieel voor de projectbewaking én de sturing van alle projecten binnen het betonbedrijf. Niet elke productgroep heeft immers dezelfde productieplanning. Of het nu gaat om wanden, vloeren of andere prefab betonelementen, KomexoBeton weet er raad mee!

KomexoBeton houdt je planning overzichtelijk
Veel betonbedrijven werken met verschillende papieren planningen. Die planningen worden in Excellijsten verwerkt om een overzicht te creëren. Het is moeilijk om overzicht te houden wanneer meerdere Excelbestanden worden bijgehouden voor verschillende producten en productiehallen. Met KomexoBeton worden verschillende eilandplanningen omgezet naar één geïntegreerde planning. Daarmee wordt de status en voortgang per betonelement direct op één plek zichtbaar. Ivo Kikken, directeur en senior consultant van Komexo vertelt: ‘De status en voortgang kan bij de productie van wanden en vloeren zelfs zó gedetailleerd weergegeven worden dat de bezetting van de productieruimte real-time te zien is. Vervolgens kunnen deze gegevens ook als geplande omzet in euro’s geprojecteerd worden. Waardevolle managementinfo dus! Deze informatie is tevens altijd online beschikbaar.’

Schakel sneller met KomexoBeton
In dit digitale en datagedreven tijdperk moet er snel geschakeld kunnen worden. Binnen KomexoBeton hangen deelgebieden zoals opdracht, calculatie, budget, omzet, tekeningstatus, voorraad, capaciteit in uren en leverdata vast aan een betonelement. Bij wijzigingen wordt dit meteen aangepast binnen de applicatie.

Ivo Kikken legt uit: ‘Wanneer bijvoorbeeld de leverdatum wordt gewijzigd, is dit meteen zichtbaar in de planning. Ook vice versa, wanneer de productieplanning wordt aangepast heeft dit directe gevolgen voor de wapeningsplanning en levering. Dit maken wij grafisch inzichtelijk zodat een productie- of transportplanner snel kan zien waar zijn aandacht vereist is.’


Het schuiven in de planning heeft directe gevolgen voor:

1 Beschikbaarheid van voorraad en/of productiemiddelen
2 Geplande omzet
3 Geplande uren per afdeling
4 Levermomenten en vrachten


Verschillende productgroepen, verschillende plantools

Binnen betonbedrijven vragen verschillende productgroepen om een andere aanpak. Een betonnen wand wordt op een tafel geplaatst terwijl gelijksoortige vloerdelen op een lange baan vrijgehouden moet worden. Om de productie van de betonelementen optimaal te laten verlopen, maakt KomexoBeton gebruik van een aantal verschillende plantools gericht op verschillende productgroepen.

Prefab Planner
Binnen KomexoBeton wordt het produceren van Engineer to Order (ETO)-producten gekoppeld aan de prefab planner. De planner is sinds 2003 onderdeel van de KomexoBeton software en richt zich met name op ETO-producten die geproduceerd worden met houten of stalen mallen. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de stortvolgorde – van groot naar klein. Om de productie optimaal te laten verlopen, ligt de nadruk bij deze plantool op de volgorde van de elementen per mal. In een grafische kalender wordt per dag duidelijk weergegeven om welke mal en betonelementen het gaat.

Tafelbelegging
Voor het produceren van betonnen wanden is een tafelbelegging nodig. Het is daarbij van belang de tafel optimaal te benutten. Hoe beter de bezetting, hoe efficiënter men kan produceren. Waar er bij de prefab planner gefocust wordt op de mallen, wordt in deze plantool gekeken hoe er per productiedag maximaal gebruik gemaakt kan worden van de tafels. Met een BIM-integratie kan binnen de applicatie eenvoudig in 2D weergegeven worden welke status de betonelementen en tafels hebben. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoe het met de planning staat.

Lange baan
Voor de productie van ribbenvloeren, kanaalplaten en heipalen wordt in KomexoBeton een lange baan planning gebruikt. Per productsoort kan een andere baan worden toegewezen. Door middel van een BIM-integratie kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de lange baan. Net als bij een tafelbelegging zorgt een BIM-integratie voor een duidelijk 2D-overzicht in de applicatie.

Productieplanner
Naast de prefab, tafelbelegging en lange baan planner bestaat er een speciale productieplanner binnen KomexoBeton. Deze plantool is bedoeld voor meer specifieke of afwijkende producten zoals bijvoorbeeld rundvee- en varkensroosters of lateien. De planner wordt in dat geval door Komexo gefinetuned in samenspraak met de (desbetreffende) klant.