Artikel uit magazine van a naar bim wordpress artikel banner webpagina

Geplaatst op: 30 / 08 / 2022

BIM-integratie: Van A naar BIM met KomexoBeton

Kostbare ruimte, tijd en geld verspil je niet. Om slimmer te kunnen bouwen is het Building Information Model (BIM) geïntroduceerd. BIM is een belangrijk focuspunt geworden binnen de bouwindustrie. Het is dé plek waar alle betrokken partijen hun informatie vandaan halen om een bouwproject te realiseren. De 3D-tekening van een project staat hierbij centraal. Via het BIM-model worden wijzigingen in de tekening gezet en vervolgens weer intern vrijgegeven. In de praktijk blijkt dat de voordelen van BIM lang niet door alle partijen worden benut. Verschillende knelpunten zorgen voor een onbenutte potentie van het BIM-model. Dit is waar KomexoBeton dé oplossing biedt.

Grote verdeeldheid binnen BIM
In een onderzoek binnen de klantenkring van Komexo komt duidelijk naar voren dat het gebruik van BIM verdeeld kan worden in twee kampen. Enerzijds wordt het BIM-model gebruikt voor het ontwerp van een gebouw. De architecten, constructeurs en opdrachtgevers wisselen onderling informatie uit via het BIM-model. Anderzijds staan de uitvoerende producenten die de benodigde betonelementen produceren voor de realisatie van een bouwproject. Tussen de twee partijen verloopt de communicatie vaak stroef. Ivo Kikken, directeur en senior consultant van Komexo legt uit: ‘Het is een spel van verantwoordelijkheden. Informatie uit de tekening(en) wordt onvoldoende met elkaar gedeeld. Dit zorgt voor oplopende kosten, vooral voor de uitvoerende partij.’

Producenten budgetteren momenteel met de informatie die ze vanuit de opdrachtgevers krijgen, ook al is deze informatie veelal niet gedetailleerd genoeg. Op basis van het budget wordt er een planning per bouwfase gemaakt. De betonelementen worden met een tekenpakket ontworpen en vervolgens geproduceerd, geleverd en gefactureerd. Veel betonbedrijven proberen de informatie van het ontwerp om te zetten door middel van IFC-modellen en integratie van verschillende tekenpakketten zoals Tekla®, Allplan en Revit. Deze methode werkt niet altijd optimaal en is ontzettend tijdrovend. Het komt voor dat een uitvoerend producent tekeningen in verschillende formaten ontvangt van meerdere tekenbureaus. Het bundelen van alle informatiestromen wordt dan een lastige opgave.

Voor wie is een BIM-integratie interessant?
Een volledige BIM-integratie wordt gezien als de kers op de taart. Maar, het is noodzakelijk om eerst alle essentiële bedrijfsprocessen onder de loep te nemen. Alleen wanneer deze geautomatiseerd zijn kan men starten met de volledige integratie van het BIM-model. Hoe meer geautomatiseerde processen, hoe interessanter zo’n BIM-integratie wordt. Voor organisaties die veel contact hebben met engineeringbureaus of tekenen in eigen beheer is deze integratie een waardevolle toevoeging.

KomexoBeton als verbindende factor
Er zijn genoeg redenen om een BIM-integratie te overwegen. Zoals al eerder benoemd zal een BIM-integratie van een betonbedrijf alleen mogelijk zijn wanneer alle noodzakelijke processen geautomatiseerd worden.